Routedokter

Op zoek naar wijzigingen op je route?

Selecteer links in het menu de regio waar je gaat fietsen of wandelen om de recentste trajectwijzigingen of wegonderbrekingen te bekijken.

Trajectwijzigingen
  • Ontstaan door kwaliteitsverbetering van de routes of netwerken
  • Worden uitgevoerd tijdens de herdruk van brochures of netwerkkaarten
  • Selecteer je regio om de recentste trajectwijzigingen te bekijken
Wegonderbrekingen en wegenwerken
  • Aangeduid door aangepaste bebording: de borden worden meteen vervangen
  • Door tijdelijke, overkleefde bebording indien het traject na het overkleefde knooppunt onderbroken is
  • Hou steeds een route-of netwerkkaart bij de hand
  • Selecteer je regio om de recentste wegonderbrekingen te bekijken